محل تبلیغ

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#ارز دیجیتالقیمتقیمت به تومانحجم بازارروزانه
1$ 20,141.000640,483,800تومان$ 384.638 B3.71%
2$ 1,135.00036,093,000تومان$ 136.117 B3.32%
3$ 1.00031,800تومان$ 66.104 B0.11%
4$ 1.00131,832تومان$ 55.892 B0.06%
5$ 237.1607,541,688تومان$ 38.782 B5.67%
6$ 1.00131,832تومان$ 17.805 B0.14%
7$ 0.32262410,259تومان$ 15.617 B2.05%
8$ 0.45640314,514تومان$ 15.465 B1.53%
9$ 35.7801,137,804تومان$ 12.318 B7.01%
10$ 0.0673712,142تومان$ 8.954 B2.16%
11$ 6.890219,102تومان$ 7.807 B3.02%
12$ 1.00131,832تومان$ 6.432 B0.01%
13$ 0.0672642,139تومان$ 6.229 B0.57%
14$ 0.0000100.318000تومان$ 6.108 B2.71%
15$ 5.830185,394تومان$ 5.448 B2.50%
16$ 20,116.000639,688,800تومان$ 5.238 B3.56%
17$ 18.230579,714تومان$ 5.165 B8.51%
18$ 1,100.89035,008,302تومان$ 4.682 B3.58%
19$ 0.51759316,459تومان$ 4.158 B4.10%
20$ 50.0001,590,000تومان$ 3.539 B2.86%
21$ 25.550812,490تومان$ 3.459 B3.79%
22$ 12.480396,864تومان$ 3.203 B1.70%
23$ 0.1168323,715تومان$ 2.961 B3.89%
24$ 6.240198,432تومان$ 2.924 B2.14%
25$ 0.1092123,473تومان$ 2.739 B2.69%
26$ 8.790279,522تومان$ 2.592 B3.93%
27$ 3.420108,756تومان$ 2.499 B4.09%
28$ 5.390171,402تومان$ 2.470 B6.23%
29$ 124.6903,965,142تومان$ 2.267 B4.48%
30$ 0.3092479,834تومان$ 2.158 B1.77%
31$ 14.980476,364تومان$ 2.041 B2.87%
32$ 104.9603,337,728تومان$ 2.007 B2.53%
33$ 0.0502271,597تومان$ 1.886 B2.48%
34$ 0.0831742,645تومان$ 1.801 B4.89%
35$ 0.023199738تومان$ 1.683 B4.86%
36$ 1.58050,244تومان$ 1.636 B0.38%
37$ 1.25039,750تومان$ 1.588 B12.53%
38$ 4.900155,820تومان$ 1.469 B5.35%
39$ 0.99850531,752تومان$ 1.364 B0.42%
40$ 0.89628528,502تومان$ 1.353 B6.48%
41$ 1.51048,018تومان$ 1.350 B4.94%
42$ 5.490174,582تومان$ 1.330 B2.86%
43$ 0.0615131,956تومان$ 1.317 B1.49%
44$ 5.490174,582تومان$ 1.255 B3.00%
45$ 54.4101,730,238تومان$ 1.232 B3.66%
46$ 1.00131,832تومان$ 1.213 B0.03%
47$ 1.21038,478تومان$ 1.210 B3.52%
48$ 14.490460,782تومان$ 1.207 B2.97%
49$ 53.8601,712,748تومان$ 1.030 B2.25%
50$ 0.98141731,209تومان$ 984.844 M4.08%

از آخرین اخبار و تحلیل های فکت کوین زودتر از همه باخبر شوید

    محل تبلیغ
    محاسبه‌گر ارزهای دیجیتال
    ارز معادل
    تومان

    محاسبه با مبلغ تتر : تومان