محل تبلیغ

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#ارز دیجیتالقیمتقیمت به تومانحجم بازارروزانه
1$ 16,978.709617,825,476تومان$ 326.463 B0.03%
2$ 1,277.60246,489,709تومان$ 154.099 B0.06%
3$ 1.00136,434تومان$ 65.529 B0.03%
4$ 290.66810,576,895تومان$ 47.486 B0.25%
5$ 1.00136,434تومان$ 43.269 B0.06%
6$ 1.00136,434تومان$ 22.168 B0.02%
7$ 0.39076114,219تومان$ 19.642 B0.47%
8$ 0.0993333,615تومان$ 13.653 B0.35%
9$ 0.31963311,631تومان$ 11.192 B1.43%
10$ 0.92535733,672تومان$ 8.207 B0.64%
11$ 5.571202,737تومان$ 6.557 B2.18%
12$ 1,262.77845,950,291تومان$ 6.038 B0.12%
13$ 22.026801,484تومان$ 5.538 B0.42%
14$ 77.0212,802,646تومان$ 5.528 B0.72%
15$ 0.0000090.327582تومان$ 5.489 B0.46%
16$ 1.00136,434تومان$ 5.228 B0.03%
17$ 0.0540351,966تومان$ 4.979 B0.65%
18$ 13.594494,649تومان$ 4.945 B0.33%
19$ 6.312229,671تومان$ 4.762 B6.12%
20$ 13.374486,641تومان$ 4.150 B2.06%
21$ 4.061147,776تومان$ 3.781 B6.63%
22$ 7.462271,529تومان$ 3.669 B1.56%
23$ 16,953.212616,897,691تومان$ 3.562 B0.14%
24$ 10.213371,624تومان$ 2.985 B0.39%
25$ 19.605713,401تومان$ 2.711 B0.05%
26$ 147.3595,362,153تومان$ 2.677 B1.83%
27$ 1.79065,152تومان$ 2.632 B0.47%
28$ 0.0876323,189تومان$ 2.253 B0.39%
29$ 110.8804,034,718تومان$ 2.134 B0.51%
30$ 130.4254,745,935تومان$ 1.900 B6.69%
31$ 0.2408048,762تومان$ 1.715 B0.97%
32$ 0.0646392,352تومان$ 1.633 B0.29%
33$ 4.531164,883تومان$ 1.499 B2.11%
34$ 4.011145,956تومان$ 1.452 B3.81%
35$ 1.71062,241تومان$ 1.424 B2.89%
36$ 0.019341704تومان$ 1.402 B1.03%
37$ 0.0484221,762تومان$ 1.205 B1.05%
38$ 4.211153,236تومان$ 1.156 B2.26%
39$ 1.09539,856تومان$ 1.137 B0.58%
40$ 0.0001797تومان$ 1.069 B2.48%
41$ 43.3021,575,669تومان$ 1.033 B0.13%
42$ 0.99982336,382تومان$ 1.019 B0.03%
43$ 0.93526034,032تومان$ 1.016 B0.23%
44$ 2.30183,715تومان$ 957.556 M4.81%
45$ 0.59409621,618تومان$ 927.972 M0.66%
46$ 1.01837,053تومان$ 926.559 M0.40%
47$ 64.0072,329,108تومان$ 908.719 M0.85%
48$ 0.90689533,000تومان$ 906.284 M1.38%
49$ 0.1673756,090تومان$ 894.521 M4.18%
50$ 6.782246,778تومان$ 888.178 M1.04%

از آخرین اخبار و تحلیل های فکت کوین زودتر از همه باخبر شوید

  محل تبلیغ
  coinex
  محاسبه‌گر ارزهای دیجیتال
  ارز معادل
  تومان

  محاسبه با مبلغ تتر : تومان